Titulinis puslapis
Apie mus
Parama/ partnerystė
Teisinė bazė
Aktualūs puslapiai
Paieška
Forumas
Balsavimas
Media
EuroVote
Media partneris
market news
Svetainės statistika

Registruotų vartotojų: 77
LAA narių: 85
Apsilankymų: 970332
 

My status

LIA bei ši svetainė išlaikoma dėka asmeninių lėšų ir geranoriškų aukų. Kviečiame visus galinčius ir norinčius prisidėti prie jų išlaikymo bei tobulinimo.

Fiziniams asmenims:

Iki 2018 m. gegužės mėn. 02 d. norėdami suteikti Jums nieko nekainuojančią 2% paramą LIA, vadovaukitės dviem būdais:

1 būdas:
1. Mobiliajame telefone atsisiųsti aplikaciją "VMI" ir toliau sekti nuorodas.

2 būdas:
1. Prisijungti prie savo elektroninės deklaravimo sistemos (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
2. Prisijungus prie EDS, dešinėje pusėje paspausti "Paramos skyrimas".
3. Pasirinkti apačioje atsiradusią formą FR0512 ir ją tiesiogiai portale užpildyti, o užpildžius paspausti "Pateikti deklaraciją".
4. Formoje pakanka nurodyti paramos gavėjo kodą (226074230), paramai skiriamos paramos dalies dydį (1% ar 2%), ir mokestinį laikotarpį.

"Lietuvos investuotojai", asociacija
Įmonės kodas 226074230
Adresas: Konstitucijos pr. 15-12, LT-09319 Vilnius
(sąskaitos ir banko rekvizitų nurodyti nereikia)

Po dienos ar truputį vėliau el. paštu gausite pranešimą iš VMI, kad failas priimtas ir jokių papildomų popierinių dokumentų siųsti nereikia.

P.S. Tokiu pat būdu galite užpildyti ir kitas formas dėl pajamų ar turto deklaravimo.

Juridiniams asmenims:


Paramos sutartis- .DOC

Pelno mokesčio įstatymo 28 str. numato pelno mokesčio lengvatų taikymą mokesčio mokėtojams, teikiantiems paramą: leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, tačiau ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą. Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamųjų pajamų nemažina. Paramai skirtomis sumomis negali būti didinami veiklos nuostoliai.

Paramos dalyko teikimo būdai:
  1. neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes);
  2. suteikiant paslaugas;
  3. suteikiant turtą naudotis panaudos teise.
Atsižvelgiant į tai, kad paramos teikimas yra susijęs su Pelno mokesčio įstatymo 28 str. numatytų pelno mokesčio lengvatų taikymu, paramos teikimas turi būti įformintas sutartimi arba kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus. Suteikus didesnę kaip 50 tūkst. litų paramą, sutarties forma turi būti notarinė.

Leistini tik šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

  • reklamuoti paramos teikėją (tačiau išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas reklamuodamas paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės; jeigu reklamuodamas paramos gavėjas patiria viršijančių išlaidų, tokiu atveju reklamuojamo asmens suteiktų piniginių lėšų, kito turto arba suteiktų paslaugų vertė laikoma paramos gavėjo pajamomis, kurios apmokestinamos teisės aktų nustatyta tvarka).
  • teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą (tiek finansinę, tiek aprašomąją ataskaitą, kas ir kaip buvo padaryta, sunaudojant gautą paramą);
  • grąžinti nepanaudotą paramos dalyką;
  • panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.
Dėkojame, kad remiate LIA!
"Lietuvos investuotojai", asociacija
www.manosvetaine.lt Konstitucijos pr. 15-12, LT-08106 Vilnius | asociacija@investuotojams.eu