Apie mus

Lietuvos investuotojų misija yra puoselėti investavimo į finansines priemones kultūrą Lietuvoje. Mes veikiame tam, kad Lietuvos finansinių priemonių rinkoje sudarytume sąlygas piliečių aktyviam taupymui; padėtume aktyviems taupytojams įgyti žinių, suteikiančių galimybę sėkmingai veikti pasaulio finansinių priemonių rinkose. Be šių tikslų, taip pat dalyvaujame viešosios politikos sprendimų, susijusių su finansinių priemonių rinkos skaidrumu bei funkcionavimu, priėmime; telkiame aktyvius taupytojus aktyviam pilietiškumui su tikslu sėkmingai koordinuoti ir apsaugoti jų interesus įstatymdavystės procese bei santykiuose su finansinių priemonių ir paslaugų teikėjais. Ir, žinoma, teikiame metodinę pagalbą nariams, tiriame finansinių priemonių rinkos konjunktūrą, palaikome ryšius su ES ir pasaulio giminingomis asociacijomis.

Misija

Misija

Puoselėti investavimo į finansines priemones kultūrą Lietuvoje.

Veiklos tikslai

Esami veiklos tikslai

 • Lietuvos finansinių priemonių rinkoje sudaryti sąlygas piliečių aktyviam taupymui.
 • Padėti aktyviems taupytojams įgyti žinių, suteikiančių galimybę sėkmingai veikti pasaulio finansinių priemonių rinkose.
 • Dalyvauti viešosios politikos sprendimų, susijusių su finansinių priemonių rinkos skaidrumu bei funkcionavimu, priėmime.
 • Telkti aktyviam pilietiškumui aktyvius taupytojus, tikslu sėkmingai koordinuoti ir apsaugoti jų interesus įstatymdavystės procese bei santykiuose su finansinių priemonių ir paslaugų teikėjais.
 • Teikti metodinę pagalbą nariams, tirti finansinių priemonių rinkos konjunktūrą, palaikyti ryšius su ES ir pasaulio giminingomis asociacijomis.

Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos

Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos

 • Siekti, kad priimami teisės aktai, susiję su mažiausiai apsaugotų finansinių paslaugų vartotojų interesais būtų teisingai subalansuoti.
 • Formuoti viešąją nuomonę apie aktyvių taupytojų interesų ir teisių vienodo traktavimo prieš finansinių paslaugų teikėjus svarbą.
 • Skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkas finansinių paslaugų vartotojams.
 • Analizuoti ir išryškinti geriausias praktikas finansinių priemonių rinkoje tiek paslaugų teikimo, tiek aktyvaus taupymo srityje.
 • Rengti ar dalyvauti rengiant seminarus, parodas, muges bei kitus renginius, susijusius su aktyviems taupytojams aktualia tematika.
 • Atstovauti aktyvių finansinių paslaugų vartotojų interesus valdžios ir valdymo institucijose tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu lygmeniu.