Parama / partnerystė

Kviečiame visus galinčius ir norinčius prisidėti

LIA bei ši svetainė išlaikoma dėka asmeninių lėšų ir geranoriškų aukų.

1 būdas:

1. Mobiliajame telefone atsisiųsti aplikaciją „VMI“ ir toliau sekti nuorodas.

2 būdas:

1. Prisijunkite prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos naudodamiesi elektroninės bankininkystės puslapiu. Išsirinkite savo banką:

2. Prisijunkite prie VMI Deklaracijos

3. Atsidariusiame lange pasirinkite Prisijungti prie „EDS“

4. Atsidariusiame lange kairėje esančiame meniu pasirinkite Paramos skyrimas.

5. Atsidariusiame lange pasirinkite pažymėtą ikoną Pildyti formą tiesiogiai portale. (Taip pat FR0512 formą galite pildyti ir parsisiuntę ją į savo kompiuterį)

6. Užpildykite formą pagal žemiau pateiktą lentelę:

Laukelis Laukelio pavadinimas Pildomi duomenys
1-4 Užpildykite informaciją apie save. Dalis duomenų jau gali būti užpildyti automatiškai.
5 Mokestinis laikotarpis 2018
6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą Pažymėkite varnelę
E1 Gavėjo tipas 2 (Paramos gavėjas)
E2 Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 226074230
E3 Mokesčio dalies paskirtis „Lietuvos investuotojai“, asociacija
E4 Mokesčio dalies dydis Įveskite 2, jeigu paremsite tik „Lietuvos investuotojai“, asociaciją

Įveskite 1, jeigu paremsite dar vieną organizaciją.

E5 Mokesčio dalies skyrimas laikotarpiui Pildomas, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurios pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyta 2019 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinį laikotarpį, todėl 2017-2020 m. laikotarpiu prašymų Jums teikti nereikės.

7. Užpildę visus duomenis viršuje dešiniajame kampe esančioje meniu juostoje pasirinkite Pateikti deklaraciją

 

Daugiau informacijos apie deklaravimą galite rasti interneto svetainėse https://deklaravimas.vmi.lt/ ir https://pagalba.vmi.lt/.

Po dienos ar truputį vėliau el. paštu gausite pranešimą iš VMI, kad failas priimtas ir jokių papildomų popierinių dokumentų siųsti nereikia.

 

P.S. Tokiu pat būdu galite užpildyti ir kitas formas dėl pajamų ar turto deklaravimo.

Lietuvos investuotojai, asociacija turi paramos gavėjo statusą nuo 2004 m. (161107 LIA ESI LTEN)

LIA_paramos_sutartis_sablonas

Pelno mokesčio įstatymo 28 str. numato pelno mokesčio lengvatų taikymą mokesčio mokėtojams, teikiantiems paramą: leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, tačiau ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą. Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamųjų pajamų nemažina. Paramai skirtomis sumomis negali būti didinami veiklos nuostoliai.

Paramos dalyko teikimo būdai:

  1. Neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes);
  2. Suteikiant paslaugas;
  3. Suteikiant turtą naudotis panaudos teise.

Atsižvelgiant į tai, kad paramos teikimas yra susijęs su Pelno mokesčio įstatymo 28 str. numatytų pelno mokesčio lengvatų taikymu, paramos teikimas turi būti įformintas sutartimi arba kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus. Suteikus didesnę kaip 14500 EUR paramą, sutarties forma turi būti notarinė.

Leistini tik šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui:

  • Reklamuoti paramos teikėją (tačiau išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas reklamuodamas paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės; jeigu reklamuodamas paramos gavėjas patiria viršijančių išlaidų, tokiu atveju reklamuojamo asmens suteiktų piniginių lėšų, kito turto arba suteiktų paslaugų vertė laikoma paramos gavėjo pajamomis, kurios apmokestinamos teisės aktų nustatyta tvarka).
  • Teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą (tiek finansinę, tiek aprašomąją ataskaitą, kas ir kaip buvo padaryta, sunaudojant gautą paramą);
  • Grąžinti nepanaudotą paramos dalyką;
  • Panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka.

Dėkojame, kad remiate LIA!
„Lietuvos investuotojai“, asociacija