Kreipimasis į LR Teisingumo bei Finansų ministerijas

BETTER FINANCE, “Lietuvos investuotojai”, asociacija bei Lietuvos Vartotojų Institutas laišku kreipėsi į LR Teisingumo bei Finansų ministerijas dėl Europos Komisijos teisės akto dėl Atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (2018/0089 COD). Siekiama, kad Kolektyvinio Žalos Atlyginimo Direktyva atspindėtų inovatyvų ES požiūrį ir sukurtų mechanizmą, užtikrinantį efektyvią ir aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą (Str. 38 Pagrindinių Teisių Chartija) ir vienodas sąlygas siekti teisingumo (Str. 67 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo) visam ES vartotojų spektrui.