Pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai | 2012-04-20 d.
Lietuvos akcininkų asociacija (trumpai – Lietuvos Investuotojai) kartu su Europos akcininkų asociacijų konfederacijos “Euroshareholders” (toliau – Euroshareholders) nariais inicijavo EuroVote projektą, kuriuo siekiama skatinti investavimą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių sienų.

Projekto esmė – pasinaudojant nacionalinių asociacijų tinklu, sukurti tinkamą atstovavimą individualiems investuotojams nacionalinių asociacijų nariams visų ES emitentų susirinkimuose. Su projektu supažindinta ir jam pritarė Europos Komisija.

Suteikdami savo įgaliojimą balsuoti nacionalinės asociacijos atstovui šalyje, investuotojai gali reikšti savo pageidavimą balsuoti darbotvarkės klausimais arba patikėti balsuoti savo nuožiūra atstovui.

Nacionalinių asociacijų atstovai balsuoja susirinkimuose, remdamiesi individualių investuotojų interesais. Tuo tikslu, konfederacija turi patvirtintus principus.

Savo iniciatyva, Lietuvos Investuotojai į EuroVote sistemą įtraukė keturias Lietuvos bendroves: AB „Apranga“, AB „Invalda, AB „TEO LT“, AB „Žemaitijos pienas“, kurios gali būti įdomios užsienio individualiems investuotojams. Galimybė, kad interesai bus tinkamai atstovaujami – papildomas argumentas investuotojui, renkantis šių bendrovių finansinius instrumentus.

Plačiau apie projektą.

Lietuvos akcininkų asociacija arba trumpiau – Lietuvos Investuotojai – kapitalo rinkos investuotojų bendruomenė nuo  2002 m., kurios misija – puoselėti investavimo į vertybinius popierius kultūrą Lietuvoje, atstovauja investuotojų interesus įvairiose institucijose.

Lietuvos Investuotojai nuo 2004 m. yra konfederacijos „European Shareholders Association“ (Euroshareholders) nariai, nuo 2008 metų – pasaulinės organizacijos World Federation of Investors Corporation (WFIC) nariai, nuo 2010 m. – EuroFinuse (buvusi EuroInvestors – vienijanti visos Europos investuotojų asociacijas) nariai bei nuo 2012 m. – dalyvauja EuroVote projekte.

Konfederacija Euroshareholders vienija 29-ių Europos Sąjungos (ES) ir 2-ų ne ES valstybių akcininkų asociacijas ir siekia būti oficialia Europos organizacija, atstovaujančia individualius investuotojus Europos ir kitose tarptautinėse organizacijose.

About EuroVote