Prašymas priimti LIA nariu – (juridiniams asmenims)

Norėdami tapti Lietuvos investuotojų asociacijos nariu(-e), užpildykite žemiau esančią formą. Nurodytu elektroniniu paštu gausite prašymo formą, kurią reikės patvirtinti parašu (pageidaujame pasirašyti el. parašu), bei kartu su gyvenimo aprašymu (rekomenduojame naudoti Europass šabloną), stojimo mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu atsiųsti el. pašto adresu: asociacija@investuotojams.eu

Anketa

 1. Šiuo metu mūsų investicijos į vertybinius popierius siekia:
  iki 30 000€nuo 30 001€ iki 150 000€daugiau nei 150 001€

 2. Nurodykite, ar jūsų organizacija, jūsų organizacijos valdymo bei priežiūros organų nariai, taip pat dalyviai (akcininkai, dalininkai ir kt.), turtintys 5% ar daugiau kapitalo įstatiniame kapitale arba turintys 5% ar daugiau visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, yra teisti (jei teistumas dar neišnykęs ar nepanaikintas) už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar nusižengimą finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams:

  Taip, yraNe, nėra


  Komentaras:

 3. Patvirtinu, kad mūsų organizacijos valdymo bei priežiūros organų nariai, taip pat dalyviai (akcininkai, dalininkai ir kt.), turtintys 5% ar daugiau kapitalo įstatiniame kapitale arba turintys 5% ar daugiau visų balsų visuotiniame nėra dirbę buvusios SSRS Valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB – toliau VSK) kadriniais darbuotojais bei niekaip kitaip nėra susiję su VSK veikla ir kitomis buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, kaip tai apibrėžia įstatymai „Dėl SSRS Valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ ir „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos“ (Duomenys gali būti tikrinami):

  Patvirtinu, kad nėraPatvirtinu, kad yra

 4. Komentaras:

 5. Kaip prisidėsite prie Lietuvos investuotojų asociacijos gerovės ir ko tikitės iš jos (iki 100 žodžių):